Þú ert hér: Home Menningarsjóður Starfsreglur stjórnar
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Leit

Skriðuklaustur

Icelandic(IS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Print
There are no translations available.

gg-culture-fund-logo-stripe

 STARFSREGLUR STJÓRNAR


Um skipan og hlutverk sjóðsstjórnar
Stjórn er skipuð þremur mönnum og einum til vara til þriggja ára í senn. Stjórn Stofnunar Gunnars Gunnarssonar tilnefnir tvo fulltrúa og einn til vara. Mennta- og menningarmálaráðherra tilnefnir einn fulltrúa úr hópi afkomenda Gunnars Gunnarssonar. Sjóðsstjórn kýs formann úr sínum hópi og skiptir að öðru leyti með sér verkum.
Stjórnin skal framfylgja meginmarkmiðum skipulagsskrár sjóðsins og einstökum ákvæðum hennar. Stjórnin er að öllu leyti óháð boðvaldi stofnenda eða annarra aðila og hún skal taka allar meiriháttar ákvarðanir á vegum sjóðsins. Sjóðsstjórn ber ábyrgð á ávöxtun sjóðsfjár og er heimilt að fela viðurkenndum fjárvörsluaðila umsjón með fjármunum sjóðsins.


Um verkefni sjóðsstjórnar
Stjórnin ber ábyrgð á rekstri, fjárhag og eignum sjóðsins og kemur fram fyrir hans hönd gagnvart þeim sem veita sjóðnum fjárhagslegan stuðning. Stjórn skipar löggiltan endurskoðanda fyrir sjóðinn til eins árs í senn. Stjórnin ákveður stefnu og starfstilhögun sjóðsins í samræmi við skipulagsskrá og setur sér starfsreglur.

Sjóðsstjórn hefur árlega til ráðstöfunar vaxtatekjur af eignum sjóðsins að frádregnum verðbótum. Jafnframt hefur sjóðstjórn heimild til að verja allt að 10% af höfuðstól sjóðsins til styrkveitinga án þess þó að ganga á óskerðanlegan hluta sjóðsins.

Styrkir úr sjóðnum skulu auglýstir til umsóknar í fjölmiðlum og eða öðrum miðlum sem tryggja góða dreifingu, jafnt á landsvísu sem innan fjórðungs.
Stjórn skal úthluta ráðstöfunarfé til styrkja sem samrýmast megintilgangi sjóðsins skv. 2. gr. skipulagsskrárinnar og í samræmi við auglýsingu.

Sjóðsstjórn setur sér úthlutunarreglur sem eru endurskoðaðar árlega með tilliti til þeirra áherslna sem stjórnin vill hafa hverju sinni vegna styrkveitinga. Þær reglur skulu vera aðgengilegar umsækjendum á heimasíðu sjóðsins ásamt umsóknareyðublaði. Áherslur sjóðsstjórnar skulu koma skýrt fram í auglýsingum sem og hve mikið fjármagn er til ráðstöfunar.

Stjórn er heimilt að gera þjónustusamning við Gunnarsstofnun eða annan aðila til að annast umsýslu vegna starfsemi sjóðsins. Skal sá samningur vera skriflegur, samþykktur á stjórnarfundi og undirritaður. Stjórn gengur frá prókúru fyrir bankareikninga sjóðsins samkvæmt gildandi samningum.

Um fundi sjóðsstjórnar
Formaður boðar til funda með tryggilegum hætti og stýrir þeim. Heimilt er að boða fundi með rafrænum hætti og skal það gert með minnst sólarhrings fyrirvara. Enga mikilvæga ákvörðun má taka fyrir hönd sjóðsins nema stjórn sé fullskipuð.
Stjórnarmaður má ekki taka þátt í meðferð einstaks máls ef það málefni sem fyrir liggur til ákvörðunar skiptir hann verulegu máli fjárhagslega eða siðferðislega.
Ákvarðanir stjórnar eru teknar með meirihluta atkvæða. Aðalatriði þess sem fram fer á stjórnarfundum skal færa til bókar. Fundargerðir stjórnar skulu birtar opinberlega.


Um kostnað við starfsemi sjóðsstjórnar
Stjórnarmenn fá hvorki greidd laun né þóknun fyrir venjuleg stjórnarstörf en sjóðurinn greiðir kostnað vegna ferða og funda.


Samþykkt af stjórn sjóðsins 20. apríl 2015

 

Info

  • Open

  • Location

  • Fee

June - August: Open daily 10am - 6pm

May & September: Open daily 11am - 5pm

April: Open daily 12pm - 4pm

1.-11. October: Open daily 12pm - 4pm

November - March: Open occasionally. Ask for information.

Skriðuklaustur is in Fljótsdalur valley at the upper end of Lagarfljót lake - right by the highland road to Snæfell and Kárahnjúkar. Map

39 km from Egilsstaðir

11 km from Hallormsstaður forest

5 km from Hengifoss waterfall

A Visitor's centre for Vatnajökull National Park is also at Skriðuklaustur.

 
Adults (museum & guidance) 1100 kr
Children under 16 accompanied by adults 0 kr
Students 750 kr
Senior citizens / disabled 550 kr
Groups (20+) 900 kr
Guided tour of the archsite for groups (10>)
Adults 600 kr
Children under 16 accompanied by adults 0 kr

Quotes

...we all are nothing but

seaborne bodies...

on the shore of life.

Shore of Life 1915


Upcoming events

Engir viðburðir á næstunni